Jacy

Van droom naar werkelijkheid

Een eigen Medicine Hat Horse. Een paard met een zeer specifieke tekening, dat volgens de legendes van de Indianen beschikt over een bovennatuurlijke beschermende kracht en geluk. De ruiter van een MHH zou beschermd zijn tegen ‘all injury of evil’. Het waren de paarden die enkel door de stamhoofden, grootste krijgers en medicijnmannen gereden werden.

Toen ik kort na de komst van Vaya een MHH online verscheen, was ik opslag verliefd.

Er moest echter eerst een andere locatie gecreëerd worden om de kudde te kunnen uitbreiden. Zo gezegd, zo gedaan; een week nadat ik besloten had (voorjaar 2016) dat Jacy erbij hoort, ‘vond’ ik de huidige locatie, verhuisden Vaya & Viggo en ben ik Jacy gaan ophalen.